Guangzhou Veslee Chemical Science And Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $163,000
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
    Tên triển lãm thương mại: Canton Fair
    Ngày tham dự: 2019 .10
    Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
    Giới thiệu: We attend Canton Fair and Automechanika Shanghai Fair every year. We also attend Interauto fair in Russia and other international fairs.
Gửi email cho nhà cung cấp này